Dự án khu đô thị phía Nam (Hải Dương) chưa được cấp phép xây dựng

07 tháng 9, 2023 - 08:09 am

Nhiều hạn chế, thiếu sót

Ngày 13/3/2023, Thanh tra tỉnh Hải Dương có kết luận số 281/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đối với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông (Công ty Thành Đông) và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện Dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương.

Theo quyết định số 486/QĐUBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông được giao làm chủ đầu thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Nam, thành phố Hải Dương (phân khu 2). Dự án này được xây dựng trên địa bàn các xã Gia Tân và thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc), xã Liên Hồng, xã Gia Xuyên (nay thuộc thành phố Hải Dương) với tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các công trình đặc thù 4.024.598,6 triệu đồng, diện tích sử dụng đất là 1.988.132m2.

Kết luận nêu rõ, việc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chấp thuận dự án đầu tư thay đổi thời gian xây dựng và hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình đặc thù tại các Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 26/7/2018; Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 16/12/2020; Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 là chưa đảm bảo theo quy định điều chỉnh dự án đầu tư tại Điều 46, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Đồng thời, lập, thẩm định tổng mức đầu tư dự án chưa chính xác do tính trùng khối lượng đào hố móng hệ thống thoát nước mưa, nước thải với khối lượng đào hữu cơ thi công phần nền đường; chưa chỉ định sử dụng khối lượng đào đất hữu cơ đào, đất đào hố móng để chuyển sang các vị trí cần san lấp.

Đối với việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, các Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Gia Lộc không đúng mẫu số 10 kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-TNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, phần căn cứ để ban hành quyết định thu hồi đất đã không căn cứ kế hoạch sử dụng đất và văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện Gia Lộc ban hành quyết định thu hồi đất đợt 1 (phân khu 2) ngày 04/3/2020 trước khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2020 của UBND huyện Gia Lộc ngày 23/4/2020.

UBND huyện Gia Lộc chưa lập hồ sơ, chưa ban hành quyết định thu hồi diện tích đất phi nông nghiệp 110.194,4m2 (đất giao thông, đất thuỷ lợi, đất nghĩa địa, đất mặt nước chuyên dùng) của đợt 2 đến đợt 6 giai đoạn 1 và đợt 1 giai đoạn 2 mà đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển mục đích sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 30/2014/TT-TNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện Gia Lộc thực hiện thu hồi đất đất phi nông nghiệp trước khi tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định chuyển mục đích và giao đất.

Diện tích bàn giao đất ngoài thực địa (giai đoạn 1) còn thiếu so với diện tích trong Quyết định giao đất của 6 đợt (giai đoạn 1) là 1.235,1m2.

thiết kế đô thị phía Nam thành phố Hải Dương

Thiết kế Đô thị phía Nam thành phố Hải Dương (Nguồn: Viup)

Về thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thanh tra kết luận áp dụng chưa đúng, đánh nhầm giá; thiếu hồ sơ chuyển nhượng và các căn cứ xác nhận việc chuyển nhượng, xác nhận số nhân khẩu của hộ gia đình trong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dự án, tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án chưa phát hiện, loại trừ khối lượng thi công đào hố móng hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa tính trùng với khối lượng đào đất hữu cơ nền đường giao thông.

Hồ sơ thiết kế cơ sở dự toán đơn vị tư vấn chưa chỉ định sử dụng khối lượng: đất đào hữu cơ, đất đào mương hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa, đào nền đường để chuyển sang san nền tại vị trí đất công cộng, vị trí đất khác của dự án.

Hồ sơ thi công, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật: Hồ sơ thi công, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật của dự án: chưa loại trừ khối lượng đào hố móng hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa tính trùng trong tổng mức đầu tư; sử dụng khối lượng đào đất hữu cơ, đất đào hố móng hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa, nền đường để san nền tại vị trí khác của dự án.

Do vậy tính giảm khối lượng thi công đào hố móng hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa tính trùng, giảm khối lượng cát san lấp, giảm khối lượng vận chuyển đất đào ra khỏi công trình dẫn tới giảm Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án là: 17.598.973.942 đồng (trong đó giá trị tính trùng Sở Xây dựng thẩm định chưa giảm trừ là 3.502.248.162 đồng, giá trị Chủ đầu tư thực hiện phải tính giảm trừ là 14.096.725.780 đồng).

Xây dựng khi chưa được bàn giao đất

Đối với việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng các dự án thành phần, công trình hạ tầng xã hội khác và các bãi để xe, kết luận thanh tra nêu rõ, đến nay UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành 9 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của 9 dự án thành phần cho Công ty Thành Đông.

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh ban hành 3 Quyết định số: 1836/QĐ-UBND; số 1837/QĐ-UBND; số 1838/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bãi đỗ xe Liên Hồng; dự án bãi đỗ xe P9-Nam Hải Dương; dự án trung tâm thể thao Liên Hồng.

Ngày 22/10/2020, UBND tỉnh ban hành 2 Quyết định: số 3182/QĐ-UBND; số 3184/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường Mầm non và Tiểu học Nam Hải Dương; dự án trường Tiểu học Nam Hải Dương.

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành 4 Quyết định số: 3851/QĐ-UBND 3852/QĐ-UBND, số 3853/QĐ-UBND, số 3854/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án bãi đỗ xe P1, P2, P3, P5- Nam Hải Dương;

UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định từ số 2716 đến số 2721/QĐ-UBND ngày 15/9/2021, cho Công ty cổ phần bất động sản Thành Đông thuê đất thực hiện 06 dự án gồm: bãi đỗ xe P1, diện tích 3.319,04m2; bãi đỗ xe P2, diện tích 2.738,51m2; bãi đỗ xe P3, diện tích 3.267,99m2; bãi đỗ xe P5, diện tích 3.506,4m2; bãi đỗ xe Liên Hồng, diện tích 2.674,52m2; trường Tiểu học Nam Hải Dương, diện tích 8.392,47m2.

Các dự án bãi đỗ xe P1; P2; P3; P5; bãi đỗ xe Liên Hồng; trường Tiểu học Nam Hải Dương đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng bãi đỗ xe P1; P2; P3; P5; bãi đỗ xe Liên Hồng, trường Tiểu học Nam Hải Dương đã xây dựng 1 toà nhà 5 tầng và Dự án Trung tâm thể thao Liên Hồng đã xây dựng nhà đa năng, sân thể thao, bể bơi, 2 dãy kiot gồm 18 căn.

09 dự án đầu tư các công trình hạ tầng xã hội khác và các bãi để xe là thành phần độc lập đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt chủ trương đầ u tư; 06 dự án đã có quyết định đồng ý cho thuê đất để thực hiện không thuộc nội dung thanh tra Dự án Khu ĐTMPN TP Hải Dương.

Theo báo cáo và xem xét việc sử dụng đất cho thấy, các dự án bãi đỗ xe P1; P2; P3; P5; bãi đỗ xe Liên Hồng; trường Tiểu học Nam Hải Dương Sở Xây dựng, UBND thành phố Hải Dương đã cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên Chủ đầu tư đã xây dựng các công trình trên diện tích đất của dự án khi chưa được bàn giao đất, nộp tiền thuê đất, ký hợp đồng thuê đất là không đúng quy định điều kiện khởi công xây dựng công trình tại Điều 107, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Trung tâm thể thao Liên Hồng chưa được bàn giao đất; chưa nộp tiền thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng, nhưng đã đầu tư xây dựng không đúng theo quy định tại Điều 89, Điều 95, Điều 107 Luật Xây dựng năm 50/2014/QH13.

Trước những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thành Đông nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tham gia thực hiện đầu tư dự án đã để xảy ra các thiếu sót nêu trên; thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót đã được nêu tại văn bản kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng; UBND thành phố Hải Dương; UBND huyện Gia Lộc; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vi phạm Luật Đất đai; Luật Xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thành Đông.

----

Muathep.vn | Tra cứu giá thép xây dựng toàn quốc

  • Để cập nhật tin tức dự án trọng điểm toàn quốc. Tra cứu dự án trọng điểm.
  • Để cập nhật tin tức dự án đấu thầu. Tra cứu dự án đấu thầu.
  • Để câp nhật giá thép xây dựng toàn quốc. Tra cứu giá thép.
  • Để dự toán đơn hàng thép xây dựng. Tạo dự toán đơn hàng.