Hội Thảo “Cơ Chế Điều Chỉnh Biên Giới Carbon Của EU Và Tác Động Đến Ngành Thép Việt Nam”

13 tháng 7, 2023 - 15:07 pm
13/07/2023 - 18/07/2023

Thực hiện chương trình hoạt động của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) năm 2023, Thường trực Hiệp hội Thép phối hợp với Tập đoàn POSCO Việt Nam tổ chức Hội thảo "Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU và tác động đến ngành thép Việt Nam" theo hình thức trực tiếp tại Tp. Hà Nội đối với các doanh nghiệp khu vực phía Bắc và kết hợp trực tuyến đối với các doanh nghiệp miền Trung và miền Nam.

 

----

Muathep.vn | Tra cứu giá thép xây dựng toàn quốc

  • Để cập nhật tin tức dự án trọng điểm toàn quốc. Tra cứu dự án trọng điểm.
  • Để cập nhật tin tức dự án đấu thầu. Tra cứu dự án đấu thầu.
  • Để câp nhật giá thép xây dựng toàn quốc. Tra cứu giá thép.
  • Để dự toán đơn hàng thép xây dựng. Tạo dự toán đơn hàng.