Hội thảo trực tuyến: Dự báo nhu cầu thép ASEAN 2023

14 tháng 8, 2023 - 16:08 pm
24/08/2023 - 25/08/2023

Ủy ban Kinh tế và Thống kê SEAISI sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến về Dự báo nhu cầu thép ASEAN 2023 vào 13:30 – 16:30 Ngày 24 tháng 8 năm 2023

Trong 30 năm qua, Ủy ban Kinh tế và Thống kê SEAISI (STECO) đã công bố bộ số liệu thống kê về Ngành thép ASEAN được xác minh bởi đại diện các Hiệp hội Thép ASEAN tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam (ASEAN-6). Kể từ đó, STECO đã thực hiện nhiều hội thảo để thu thập, phân tích, xác minh và thảo luận về xu hướng nhu cầu thép tại các nước ASEAN-6.

Với hạn chế về thông tin trong nước, nỗ lực thu thập dữ liệu về nhu cầu thép, tỷ trọng sử dụng thép trong từng ngành tiêu thụ thép chính và dự báo các ngành tiêu thụ thép là không dễ dàng. Tuy nhiên, STECO đã và đang xây dựng năng lực dự báo nhu cầu và hiện đã sẵn sàng trình bày tới các thành viên SEAISI trong Sự kiện Dự báo nhu cầu thép ASEAN 2023, bao gồm các chuyên gia được mời từ các ngành tiêu thụ thép sẽ đưa ra những quan điểm và những chia sẻ về nhu cầu thép.

Sự kiện này cũng sẽ bao gồm các báo cáo quốc gia ASEAN được cập nhật và Dự báo nhu cầu thép. Các báo cáo quốc gia ASEAN được các nhà phân tích ngành đánh giá cao để nắm bắt các xu hướng trong ngành thép ASEAN. Bạn sẽ có cả thông tin định lượng và định tính được phân tích bởi các chuyên gia trong ngành thép ở mỗi quốc gia ASEAN-6.

Phí tham dự:

Thành viên: USD100
Ngoài thành viên: USD250

Thông tin liên hệ: Josephine Fong at ylfong@seaisi.org