Hội thảo và Triển lãm “Công nghiệp Thép Việt Nam hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh”

24 tháng 8, 2023 - 08:08 am
12/09/2023 - 13/09/2023

Tổng quan sự kiện

Hội thảo và triển lãm sẽ diễn ra trong hai ngày (12&13 tháng 9 năm 2023) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Lê Hồng Phong, Tp. Hà Nội. Đây sẽ là diễn đàn cung cấp và trao đổi thông tin đa chiều và mới nhất của các Cơ quan Nhà nước, Hiệp hội ngành hàng, các chuyên gia, các doanh nghiệp Thép trong và ngoài nước, v.v về quy định pháp luật, chính sách của Việt Nam, khu vực và quốc tế, dòng chảy thương mại; các doanh nghiệp sử dụng thép chính nhằm giúp các doanh nghiệp Thép thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh của đất nước và quốc tế.

Để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, các Bộ ngành và Cơ quan Nhà nước đã và đang xây dựng, triển khai kế hoạch hành động của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu và lộ trình trung hoà các bon của ngành công thương đến năm 2030- tầm nhìn 2050.

Trong bối cảnh như vậy, Hiệp hội Thép Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hội thảo liên quan đến chủ đề “Công nghiệp Thép Việt Nam hướng tới chiến lược tăng trưởng xanh” trong năm 2023 để cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp ngành thép cập nhật các quy định pháp luật mới nhất của Cơ quan Quản lý Nhà nước; Cơ chế điều chỉnh các-bon của EU; Xu hướng công nghệ sản xuất thép thân thiện và cơ chế tiếp cận tài chính xanh để hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lại.

Thời gian: Ngày 12  và 13 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hông Phong, 

Ngôn ngữ: Anh - Viêt (Có phiên dịch Cabin)