Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

12 tháng 9, 2023 - 16:09 pm

Thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra các chỉ đạo mạnh mẽ để thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tuy nhiên, có một số vấn đề cần được giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Ngọc Hiệp, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, và địa phương liên quan tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến hai dự án này.

Đối với Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án giao thông tỉnh để đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 13/9/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cần hoàn thành các hồ sơ liên quan trước ngày 12/9/2023.

Đối với Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, UBND tỉnh đã yêu cầu Ban quản lý dự án giao thông tỉnh liên hệ với nhà đầu tư để ký kết văn bản thỏa thuận và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 11/9/2023. Sở Giao thông - Vận tải cũng cần làm việc với các đơn vị liên quan để hoàn thành thiết kế điều chỉnh và khớp nối nút giao tại đường Nguyễn Văn Cừ trước 20/9/2023.

Tổng quan về tình hình, tỉnh Lâm Đồng đang thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ hai dự án cao tốc quan trọng này để nâng cao cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực.

----

Muathep.vn | Tra cứu giá thép xây dựng toàn quốc

  • Để cập nhật tin tức dự án trọng điểm toàn quốc. Tra cứu dự án trọng điểm.
  • Để cập nhật tin tức dự án đấu thầu. Tra cứu dự án đấu thầu.
  • Để câp nhật giá thép xây dựng toàn quốc. Tra cứu giá thép.
  • Để dự toán đơn hàng thép xây dựng. Tạo dự toán đơn hàng.