Liên danh 4 thành viên trúng gói thầu xây hệ thống kênh tại Đắk Lắk

29 tháng 9, 2023 - 16:09 pm

Kết quả trúng thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 09-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh cấp 1 (đường ống cấp 1) và công trình phục vụ thi công thuộc Dự án Hệ thống kênh mương hồ Ea H'Leo1, tỉnh Đắk Lắk.

Ho Ea H'leo Dak Lak

Tổng thể Dự án Hồ chứa nước Ea H'leo

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG - Công ty CP Đầu tư DTC. Giá trúng thầu là 168,111 tỷ đồng, giảm 0,013 tỷ đồng so với giá dự toán (0,007%); thời gian thực hiện hợp đồng 780 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 27/8/2023. Liên danh trúng thầu cũng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 26/9/2023, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, công trình đã được khởi công ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

Theo tìm hiểu, tháng 12/2022, Liên danh Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - Công ty CP Đầu tư DTC cũng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng Gói thầu số 02-XL Thi công xây lắp kênh chính (đường ống) và công trình trên kênh chính (bao gồm khối lượng phụ trợ phục vụ thi công) cùng thuộc dự án nêu trên (giá trúng thầu 242,471 tỷ đồng).

----

Muathep.vn | Tra cứu giá thép xây dựng toàn quốc

  • Để cập nhật tin tức dự án trọng điểm toàn quốc. Tra cứu dự án trọng điểm.
  • Để cập nhật tin tức dự án đấu thầu. Tra cứu dự án đấu thầu.
  • Để câp nhật giá thép xây dựng toàn quốc. Tra cứu giá thép.
  • Để dự toán đơn hàng thép xây dựng. Tạo dự toán đơn hàng.