Ninh Thuận Đầu Tư 273 Tỷ Đồng Tại Khu Vực Được Gỡ Quy Hoạch Điện Hạt Nhân

26 tháng 9, 2023 - 15:09 pm

Các dự án mới

UBND tỉnh Ninh Thuận có tờ trình gửi HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Theo nội dung tờ trình, khi được thông qua, xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) sẽ có các dự án đầu tư như nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc phòng cũ (đường 701); xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối đường đường 701 với đường ven biển.

Đối với xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), địa phương sẽ được thực hiện các dự án gồm nâng cấp đường Tỉnh lộ 702 cũ; xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối trong khu vực sản xuất; xây dựng mới kè chắn sóng và kè chắn lũ tại thôn An Lạc; nâng cấp ao Bầu Tró và xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối Hố Quạt về ao Bầu Tró.

Nguồn vốn dự kiến đầu tư cho các dự án trên là 296 tỷ đồng bao gồm, nguồn vốn Trung ương (từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) là 273 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 23 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023 - 2025.

Dự án được thực hiện nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và từng bước nâng cao đời sống nhân dân 2 xã Phước Dinh và Vĩnh Hải. Đây là khu vực trước đây được quy hoạch thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân.

Bên cạnh đó, Dự án hướng tới việc đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất chưa sử dụng.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, tờ trình để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là cần thiết để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong ngày 26/9/2023; UBND tỉnh sẽ có báo cáo 5 tờ trình dự thảo nghị quyết.

Bên cạnh tờ trình chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; UBND tỉnh Ninh Thuận cũng có tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Dự án này còn được biết đến với tên gọi là Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Trước đó vào tháng 7/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng có Thông báo số 74 về việc hủy 3 thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 (gồm Thông báo số 86, ngày 19/10/2010; Thông báo số 87, ngày 19/10/2010; Thông báo số 49, ngày 18/12/2015).

Trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, UBND tỉnh Ninh Thuận đề cập, đến ngày 31/8/2023, giải ngân kế hoạch vốn Nhà nước năm 2023 của tỉnh đạt 1.259.367 triệu đồng/2.991.454 triệu đồng, đạt 42,1% kế hoạch.

Số liệu này theo UBND tỉnh Ninh Thuận là không tính 273 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết do vướng quy hoạch 2 nhà máy điện hạt nhân chưa được xử lý.

----

Muathep.vn | Tra cứu giá thép xây dựng toàn quốc

  • Để cập nhật tin tức dự án trọng điểm toàn quốc. Tra cứu dự án trọng điểm.
  • Để cập nhật tin tức dự án đấu thầu. Tra cứu dự án đấu thầu.
  • Để câp nhật giá thép xây dựng toàn quốc. Tra cứu giá thép.
  • Để dự toán đơn hàng thép xây dựng. Tạo dự toán đơn hàng.