Xây 13.000 nhà ở xã hội tại Thanh Hóa

27 tháng 9, 2023 - 12:09 pm

Kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội 2021-2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Nhà ở xã hội

Để thực hiện được mục tiêu trên, kế hoạch nêu rõ, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hoàn thành các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng (13 dự án).

Đồng thời, triển khai thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, đối với 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội được đưa vào danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại.

Kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội 2026-2030

Giai đoạn 2026 - 2030, thực hiện hoàn thành 14 dự án trong kế hoạch và các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc danh mục kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã được lựa chọn chủ đầu tư.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh có 18 dự án đã và đang đầu tư xây dựng. Trong đó 12 dự án đảm bảo tiến độ, đã đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ dự án, 6 dự án chậm tiến độ.

Nguyên nhân chậm tiến độ được các cơ cơ chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận định do khó khăn trong giải phóng mặt bằng dự án, việc di chuyển đường điện và bố trí quỹ đất tái định cư gặp nhiều vướng mắc. Các chủ đầu tư chậm triển khai đầu tư xây dựng đối với phần diện tích đất đã được giao; quản lý việc đầu tư xây dựng các dự án chưa khoa học…

Ghi nhận tại Thanh Hoá thời gian qua còn có dự án nhà ở xã hội vi phạm ảnh hưởng đến việc nghiệm thu công trình. 

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ban hành 4 quyết định bãi bỏ các quyết định liên quan đến dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại chưa đảm bảo các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội.

Theo vietnamnet.vn

----

Muathep.vn | Tra cứu giá thép xây dựng toàn quốc

  • Để cập nhật tin tức dự án trọng điểm toàn quốc. Tra cứu dự án trọng điểm.
  • Để cập nhật tin tức dự án đấu thầu. Tra cứu đấu thầu.
  • Để câp nhật giá thép xây dựng toàn quốc. Tra cứu giá thép.
  • Để dự toán đơn hàng thép xây dựng. Tạo dự toán đơn hàng.